NL EN FR SP 
 
Stokesia laevis
Stokesia laevis 'Alba'
Stokesia laevis 'Blue Danube'
Stokesia laevis 'Blue Star'
Stokesia laevis 'Colorwheel'
Stokesia laevis 'Honeysong Purple'
Stokesia laevis 'Klaus Jelitto'
Stokesia laevis 'Mary Gregory'
Stokesia laevis 'Omega Skyrocket'
Stokesia laevis 'Peachie's Pick'
Stokesia laevis 'Purple Parasols'
Stokesia laevis 'Silver Moon'
Stokesia laevis 'Träumerei'
Stokesia laevis 'Wyoming'
terug naar alle geslachten
Disclaimer